Delavnica - (Arheološka) dediščina kot dokument okolja

Gomila Ajdovski gradec - Barka/Vremska dolina
Gomila Ajdovski gradec - Barka/Vremska dolina

Seznam internetnih povezav do zbirnih baz gradiva o arheoloških najdiščih

Register nepremične kulturne dediščine. Na tej povezavi se nahaja Register nepremične kulturne dediščine Slovenije. V njej je zbrana vsa nepremična dediščina, ki je zavarovana z zakonom o varovanju kulturne dediščine. Tako tukaj najdete poleg arheološke dediščine tudi vse druge druge tipe nepremične kulturne dediščine (naselbinska, sakralna).

Interaktivna karta Registra nepremične kulturne dediščine. Na tej povezavi se nahaja interaktivna karta Register nepremične kulturne dediščine Slovenije (RKD). Tukaj je prikazana na kartografski podlagi vsa kulturna nepremišna dediščina, ki se nahja v RKD. Zanimiva kartografska podlaga je tudi možnost pogleda digitalizirane karte prvega zemljiskega katastra - Franciscejski kataster narjen v obdobju 1823-1869.

Arheološki kataster Slovenije. Na tej povezavi se nahaja arheološki kataster Slovenije (ARKAS). To je podatkovna zbirka arheoloških najdišč Slovenije, ki so bila objavljena ali zabeležena v topografskih zapisnikih, shranjenih v arhivu Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Tukaj se najdejo predvsem bolj detaljni podatki o arheoloških najdiščih, ki so bili znani do leta 1975. Pravtako je zraven navedena stokovna literatura, kjer se ta najdišča omenjajo. Ni potrebna registracija - uporabi vstopi kot gost.

Gradivo-predstavitve arheoloske dediscine in najdisc BOK in porecja Reke

Gradivo iz predavanja – Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja; Dutovlje, 23.2.2016 (Jošt Hobič)

Gradivo iz predavanja – Skriti zakladi tranzitnega območja Biosfernega območja Kras in porečje Reke; Sežana, marec 2016 (Jošt Hobič)

Gradivo iz predavanja – Gradišča spodnje doline reke Reke; Divača, marec 2015 (Jošt Hobič)

Gradivo iz predavanja – Naši kraji v prazgodovini in rimski dobi - okolica Ilirske Bistrice (Sabina Pugelj)

Gradivo iz predavanja – Grobišča spodnje doline reke Reke (Špela Prunk)

Literatura

Izsek iz lidarksega posnetka prazgodovinske naselbine pri Goričah pri Divači

Izsek iz lidarskega posnetka prazgodovinske naselbine pri Goričah pri Divači